« | Main | »

Phantasy Star Portable 2: Fanta promo, 95 screens, 9 magazine pages

By Heath | November 28, 2009 at 1:50 pm

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgsb.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgsb.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgsb.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgsb.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgsb.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgsb.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgsb.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgsb.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgsb.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgsb.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpgsb.jpg

phantasystarridiculous.jpgphantasystarridiculous.jpg

rpglandtendstogetfastscans.jpgrpglandtendstogetfastscans.jpgrpglandtendstogetfastscans.jpg

rpglandtendstogetfastscans.jpgrpglandtendstogetfastscans.jpg

The last page above is where you can see the in-game Fanta plug.

Sources: Weekly Famitsu magazine, Gpara

Topics: Phantasy Star Portable 2, Sega